Fabrikanten

Hak op weg naar B Corp-certificering in 2022

GIESSEN – Hak wil in lijn met hun duurzaamheidsmissie in 2022 verder als officieel gecertificeerde B Corporation. Met het keurmerk wordt aangetoond dat Hak sociale en duurzame impact maakt.

Het keurmerk is een initiatief van Amerikaanse non-profit organisatie B Lab, opgericht in 2006. Het toont aan dat een onderneming sociale en duurzame impact realiseert, zonder in te leveren op winst. Momenteel dragen 4459 bedrijven, in 76 landen het keurmerk. Bekende voorbeelden zijn Ben & Jerry’s en Danone. Tezamen zetten deze bedrijven zich in voor een betere wereld voor hun werknemers, klanten en leveranciers, de samenleving in zijn geheel en het milieu.

B Corp filosofie
Hak wil zich nu voegen bij de 175 Nederlandse B Corp-gecertificeerde bedrijven. Volgens ceo Timo Hoogeboom past het keurmerk goed bij de ontwikkelingen die het bedrijf doormaakt. “De B Corp filosofie sluit aan bij onze missie en onze duurzaamheidsstrategie genaamd de Groene Keuken van Hak: mensen helpen meer plantaardig te eten met meer groenten en peulvruchten, en meer lokale en duurzame kringlooplandbouw mét een compensatie voor de duurzame inspanningen van de telers. Tegelijkertijd worden we uitgedaagd om nieuwe stappen te blijven zetten op weg naar verdere CO2-reductie en om de teelt nog verder te vergroenen.”

BIA traject
Om de certificering te dragen moet de groentefabrikant het traject ‘B Impact Assessment’ (BIA) doorlopen. Hierbij wordt gekeken naar de impact van de activiteiten en het businessmodel. Hak heeft de bedrijfsstatuten aangepast, waarin het bedrijf het doel stelt om: ‘door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten een significant positieve invloed te hebben op de maatschappij en het milieu in zijn algemeenheid’, en dat het management team in haar besluitvorming ‘ook rekening houdt met de sociale, economische, juridische of andere gevolgen voor stakeholders en milieu’. Hoogeboom stelt dat de certificering niet het einde van de weg naar duurzame bedrijfsvoering is. B Corp voert periodieke vervolgassessments uit om bedrijven scherp en ambitieus te houden als het gaat om het vergroten van positieve impact.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

timo-hoogenboom.jpg