63f1037f7fde2.jpg

Fabrikanten

Hoge melkprijs gunstig voor resultaten FrieslandCampina

AMERSFOORT – FrieslandCampina heeft in 2022 de omzet en winst fors weten te vergroten. De hogere melkprijs en kostenstijgingen zorgden ervoor dat de netto-omzet met 22,4% steeg naar 14,1 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 292 miljoen euro, een stijging van 69,8%. De leden-melkveehouders kregen een ‘historisch hoge prestatieprijs’ van 58,69 euro per 100 kilogram geleverde melk, wat neerkomt op bijna een verdubbeling ten opzichte van 2021.

Redactie |

De goede resultaten komen vooral van de zakelijke tak van het bedrijf. Daar hebben ze de gestegen kosten kunnen doorberekenen aan de klanten. Voor de consumenten-activiteiten gold dat volgens ceo Hein Schumacher niet. “Met name door de inflatie stonden de resultaten van onze consumenten-activiteiten in de business group Food & Beverage onder druk doordat we niet in staat waren de enorme kostenstijgingen volledig aan onze klanten door te berekenen. Dit werd echter meer dan gecompenseerd door uitstekende resultaten van de business groups Specialised Nutrition, Ingredients en Trading, en de goede prestaties van de nieuwe Professional foodservice business.”

Voor dit jaar verwacht het zuivelbedrijf dat de sterke daling van de melkprijs, die in het vierde kwartaal van 2022 is ingezet, grote invloed zal hebben op de resultaten. De verminderde koopkracht bij consumenten zullen de volumes verder onder druk zetten.  

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops