On the move

Horeca

Hommeles bij Just Eat Takeaway.com: twee topbestuurders weg

AMSTERDAM – Vlak voor de aandeelhoudersvergadering is Just Eat Takeaway.com twee van haar topbestuurders kwijt. Coo Jörg Gerbig is op non-actief gesteld in verband met een aanklacht over ‘wangedrag’ en voorzitter van de Raad van Commissarissen Adriaan Nühn heeft onverwacht aangegeven te vertrekken.

Renée Salome |

Corinne Vigreux neemt zijn taken waar tot er een nieuwe voorzitter is benoemd.

Wangedrag
Juist vandaag zou worden gestemd over de herbenoeming van Jörg Gerbig als lid van de Raad van Bestuur en coo. Een formele klacht over hem naar aanleiding van ‘mogelijk persoonlijk wangedrag tijdens een bedrijfsevenement’ zal door een externe deskundige worden onderzocht. Tot die tijd ‘zijn er geen conclusies getrokken’ door het bezorgplatform. De klachten hebben geen betrekking op financiële of rapporteringsverplichtingen, meldt Just Eat Takeaway.com. Als wordt vastgesteld dat de beschuldigingen ongegrond zijn zal Gerbig kunnen worden herkozen.

Niet herkiesbaar
Adriaan Nühn stelt zich niet herkiesbaar als voorzitter en daarmee beëindigt hij zijn termijn per het einde van de vergadering van vandaag. Direct daarna zal de huidige vicevoorzitter Corinne Vigreux zijn taken op zich nemen en op zoek gaan naar een opvolger voor Nühn. Er was weinig draagvlak voor zijn herbenoeming en daarover zegt hij het volgende: “Om ervoor te zorgen dat de Raad van Commissarissen zich volledig kan richten op de uitdagingen en kansen die voor ons liggen, vind ik het belangrijk dat er een groot draagvlak is, met name ook onder aandeelhouders, voor zowel de onderneming als de Raad van Commissarissen. Mij niet herkiesbaar stellen is naar mijn mening de beste beslissing die ik kan nemen met betrekking tot het dienen van de belangen van de vennootschap en haar belanghebbenden, inclusief haar aandeelhouders. Het was een voorrecht om voorzitter te zijn sinds de beursgang van het bedrijf. Ik wil de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en alle medewerkers van Just Eat Takeaway.com bedanken voor hun harde werk en inzet.” De Raad van Commissarissen ‘begrijpt en respecteert’ zijn besluit en ook ceo Jitse Groen bedankt Nühn voor zijn inzet van de afgelopen zes jaar.

Bron: Out.of.Home Shops

 

thuisbezorgd-telefoon-app.jpg