iStock-96710177.jpg

Achtergrond

Klacht tegen Franse wet die territoriale inkoopbeperkingen bevordert

ETTERBEEK – Eurocommerce, de vereniging van retailers en groothandels, heeft een formele klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen de Franse staat. Onlangs is daar een derde wet aangenomen, de Loi Descrozaille, die de commerciële relaties regelt tussen leveranciers en afnemers. Volgens Eurocommerce beperkt de wet de vrije handel in goederen en diensten en krijgen Franse rechtbanken de exclusieve jurisdictie over commerciële onderhandelingen over goederen die bestemd zijn voor de Franse markt.

Christel Delberghe, directeur-generaal van EuroCommerce, legt uit: "De Loi Descrozaille verhindert detail- en groothandelaars om op zoek te gaan naar betere inkoopvoorwaarden in de Europese interne markt. Dit weerhoudt detail- en groothandelaren ervan om consumenten in heel Europa een grotere keuze en meer betaalbare prijzen te bieden. We vragen de Europese Commissie om deze schending van de EU-regels over rechtskeuze en vrij verkeer dringend aan te kaarten bij de Franse autoriteiten."

Schaalgrootte
De wet maakt het volgens Eurocommerce onmogelijk voor retailers en groothandels om te profiteren van schaalgrootte bij inkoop en lagere prijzen die daaruit voortkomen. Het zou consumenten verhinderen te profiteren van bredere Europese inkoop, zowel in een breder assortiment als de daaraan gekoppelde lagere prijzen. Het zou ook de macht van grote wereldwijde opererende producenten versterken die wel van alle voordelen van de interne markt van de EU profiteren.

Er zou een serieus risico zijn dat de Loi Descrozaille precedentwerking heeft en de fragmentatie van de interne markt versterkt. Dat gebeurt al doordat grote internationale producenten territoriale beperkingen oplegt aan afnemers. Volgens onderzoek van de Europese Commissie kost dat inwoners van de EU rond de 14 miljard euro per jaar.

Actie
Eurocommerce vraagt dan ook aan de Europese Commissie om actie te ondernemen tegen de Franse wet die volgens de verenging een duidelijke schending is van de Europese Unie-regels over vrijheid van beweging en de vrijheid om in commerciële relaties zelf te kiezen in wel EU-land rechtspraak wordt gevraagd.

Eerder deed het ministerie van Economische Zaken en Klimaatonderzoek naar territoriale beperkingen. Lees ons artikel hier.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) gaf een reactie op het onderzoek. Lees de reactie hier.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops