Drankenindustrie hardst geraakte toeleveringstak

DEN HAAG – CBS publiceert het artikel Corona en de horeca, waarin naar voren komt dat de drankenindustrie van de toeleverende bedrijfstakken aan de horeca het sterkst is geraakt door de harde krimp van de horeca. De drankenindustrie heeft in 2020 voor 215 miljoen euro aan de horeca geleverd. Dit is de helft van het jaar daarvoor.

In 2020 kende de horeca een krimp van de toegevoegde waarde van 40,6 procent, mede door de verschillende lockdowns. Niet alleen de drankenindustrie ondervond hierdoor een krimp, ook de bedrijfstakken creatieve diensten, kunst en amusement en uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling zagen een forse daling in productie als gevolg op de krimpende leveringen aan de horeca.

Drankindustrie
De verbondenheid met de horeca is groots bij de drankenindustrie. Waar in 2019 nog 10 procent van de totale productie door drankenindustrie werd afgenomen door de Nederlandse horeca, was dit in 2020 gedaald naar 5 procent. De gehele productie van de drankenindustrie was in 2020 8,7 procent lager dan het voorgaande jaar. De afnemende toelevering aan de horeca verklaart hier 59 procent van, 32 procent komt door de dalende toeleveringen aan de bedrijfstak sport en recreatie.

Voedingsmiddelenindustrie
Behalve de daling in productie, zagen verschillende bedrijfstakken de vraag naar producten dalen. In 2019 nam de inkoop bij de voedingsmiddelenindustrie met bijna een derde af. Ook bij uitzend- en reisbureaus, energiebedrijven en de drankindustrie werden minder producten afgenomen.

Bron: Out.of.Home Shops