Meeste omzetgroei horeca bij hotels

AMSTERDAM - Hotels hebben afgelopen jaar binnen de horecasector de hoogste omzetgroei geboekt. Dat heeft branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) becijferd. De omzet van café's nam in 2019 af.

De omzet van de hele horecasector groeide met 3,5 procent tot 23,5 miljard euro. Die toename was aanzienlijk lager dan een jaar eerder, toen er nog een stijging van 6,8 procent was. De omzetgroei werd deels veroorzaakt door een toename van het aantal horecabedrijven.

Het omzetvolume (het aantal maaltijden, drankjes en overnachtingen dat is verkocht) stijgt over het hele jaar 2019 bescheiden met 1,4 procent, maar neemt wel af. In de hotelsector is de stijging van het volume met 3,3 procent het hoogst. Fastservice steeg met bijna 2 procent, restaurants met bijna 1 procent. In de cafésector is er zelfs sprake van een daling van het omzetvolume van 1,8 procent.

Tegenover de bescheiden omzetgroei in 2019 staat een stijging van het aantal horecabedrijven van 2,3 procent van 41.800 naar 42.770. De groei van het aantal hotels met 7 procent steekt daar met kop en schouders bovenuit. Bij cafés zien we een daling van 1,7 procent.

Bedreigingen
Van de ondernemers in de horecasector zegt nu 54 procent meer kansen dan bedreigingen te zien. Dat was in 2019 nog 61 procent. Ruim de helft beschouwt een tekort aan personeel en de Wet arbeidsmarkt in de balans (WAB), die onder meer regelt dat oproepkrachten meer zekerheid krijgen, als belangrijkste bedreigingen. Ruim een kwart vindt daarnaast dat er te veel horeca in zijn stad of dorp is.

Bron: Out.of.Home Shops