Sligro verruimt afspraken omtrent financiering

VEGHEL – Sligro Food Group heeft nieuwe financiële afspraken gemaakt met haar bank en financiers. Door de coronacrisis heeft de grossier een zware financiële klap te verduren, waardoor aanvullende afspraken noodzakelijk zijn om het hoofd boven water te houden.

De nieuwe financieringsstructuur biedt meer ruimte en geeft de mogelijkheid om de aflossingsverplichtingen in het najaar te kunnen nakomen. Daarnaast zal Sligro dit jaar geen dividendbetalingen doen. Sligro geeft aan dat de financiële positie belangrijker is en er daarom geen sprake is van een dividend over dit jaar. Het bedrijf geeft aan dat het hiermee mogelijk blijft om hun ambities te realiseren.

Herstelfase
Met de verwachtingen van dit kalenderjaar naar beneden bij te hebben gesteld, verklaart de groothandel de situatie onder controle te hebben. Door de nu afgesproken financieringsstructuur met de huisbank en USPP financiers kan Sligro de komende herstelfase in. Door sluiting van de horeca staat de groothandel onder druk. Een tijdelijke opening voor particulieren verlichtte dit enigszins, maar sinds de heropening van de horeca zijn de groothandels voor hen niet meer toegankelijk. Sligro verwacht pas in het najaar van 2021 een herstel van omzetniveau van voor de coronacrisis te zien.