Reclamezuil Bonduelle.jpg

Fabrikanten

Reclamezuil zaait bloemen voor de bijen

EINDHOVEN – Bonduelle, het grootste groentemerk ter wereld, heeft een reclamezuil geplaatst die volledig gemaakt is met aarde. In de mupi van de zuil is een poster met bloemenzaadjes geplaatst. Bij regenval komen hier bloemen uit. Bonduelle vestigt hiermee de aandacht op biodiversiteit en levert er tegelijkertijd direct een bijdrage aan.

Redactie |

Bonduelle heeft meer dan duizend posters over heel Eindhoven verspreid. Het groentemerk wil hiermee aandacht vragen voor de internationale dag van de biodiversiteit. De verscheidenheid plant- en diersoorten neemt in Nederland opvallend sneller dan in de rest van Europa af volgens Natuurmonumenten. Het bevorderen van biodiversiteit is binnen regeneratieve landbouw en daarmee voor Bonduelle een belangrijke pijler in het duurzaamheidsprogramma.

Regeneratieve landbouw
Lianne Hanenberg, marketing directeur bij Bonduelle Noord-Europa zegt: “Een van de hoofdpraktijken van regeneratieve landbouw is dat we minimaal 5% van onze landbouwakkers omzomen met weidebloemen voor de bij, om zo de biodiversiteit te stimuleren. Daarnaast verminderen we onder andere het pesticidengebruik en passen we gewasrotatie toe. Met deze bijzondere uiting willen we aandacht vragen voor de biodiversiteit.”

Afscheuren en planten
De reclame-uiting is op Strijp-S geplaatst, een gebied in Eindhoven dat sterk in ontwikkeling is. Hanenberg: “Niet alleen rondom akkers, maar ook in het stedelijk gebied is het van belang dat er voldoende bloemen zijn. Naast de reclame-uiting hangt Bonduelle ook nog meer dan duizend posters met bloemenzaadjes in de stad. ‘Deze poster zoekt poters’, met als doel dat we mensen oproepen om een stuk van deze poster af te scheuren en te planten. Zo stimuleren we mensen om zelf ook actief bij te dragen aan de biodiversiteit”

Regeneratieve landbouw is een set van landbouwpraktijken die de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen tegengaan en de vruchtbaarheid van de bodem en biodiversiteit herstelt en actief behoudt. Bonduelle investeert hier wereldwijd in. Het groentemerk draagt hieraan bij door bodemmetingen te doen, trainingen te geven aan telers door middel van de Bonduelle Farm Academy en te werken met een puntensysteem om daadwerkelijk te meten waar de telers staan in hun transitie naar regeneratieve landbouw. Van alle Bonduelle telers bedrijft 46% nu regeneratieve landbouw. Bonduelle stelt zichzelf tot doel om in 2030 om naar 80% van de telers te gaan en om 100% van het gecultiveerde areaal, een beschermingsplan voor bestuivers, in werking te hebben.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops