Onderweg

SWO De Splinter heet voortaan GemaQ

HOUTEN - Om beter in te kunnen spelen op de wensen van vandaag en morgen past inkoop- en samenwerkingsorganisatie SWO De Splinter haar dienstverleningsconcept aan. Het momentum wordt aangegrepen om ook de naam te wijzigen in GemaQ.

Waar de petrolmarkt lange tijd redelijk stabiel was, volgen de veranderingen elkaar nu in hoog tempo op. De brandstof- en retailtransitie nopen tot aanpassingen. “Elektrificatie van het wagenpark en de nieuwe regelgeving rondom tabak bieden tankstations de kans om zich te herpositioneren tot servicestations. Dit verlangt tijdig anticiperen van alle partijen die in de keten betrokken zijn: naar voren kijken in plaats van naar het rijke verleden. Als inkoop- en samenwerkingsorganisatie zijn wij veranderingsgezind en proactief handelend. Daarbij stimuleren wij de aangesloten leden volop, opdat zij met volle overtuiging hun strategische keuzes kunnen maken. Een meerwaarde bovenop bijvoorbeeld onze inkooptaken, schappenplannen, loyaliteitsacties en bakery- & coffee concepten. Onze leden zullen sterker uit de transitieperiode komen dan ze erin zijn gegaan, dat is zeker. We hebben locatie-scans ontwikkeld, producten- en dienstenmodules vervaardigd, innovatieve concepten uitgedacht zoals bakery- en coffee concepten én zijn nieuwe samenwerkingen aangegaan,” vertelt Letteke van der Kruk, directeur van inkoop- en samenwerkingsorganisatie GemaQ – voorheen SWO De Splinter.

Gebundelde inkoopkracht
Bijna vijftien jaar geleden werd de organisatie opgericht om renedementsverbetering te realiseren voor zelfstandige tankstations. Aan die doelstelling verandert niks, aldus Van der Kruk: “Gebundelde inkoopkracht levert voor iedere zelfstandig ondernemer direct rendementsoptimalisatie op. Maar het gaat natuurlijk om het bijtijds mee veranderen van tankstations om relevant te blijven.”

GemaQ
Waarom werd dan toch gekozen voor een andere naam? “Binnen de 24/7-maatschappij verwacht de consument steeds meer gemak: in de vorm van beschikbaarheid, kwaliteit, snelheid en toegankelijkheid. De grootste uitdaging is dus: hoe bedienen we de veeleisende gemaksconsument nóg beter, passend bij zijn of haar actuele en toekomstige behoeften? Onze missie is dan ook om het zowel deze consument als de ondernemer uiterst gemakkelijk te maken dankzij doordachte producten en diensten. Zo staat er voor de ondernemer een solide basis, met behoud van hun eigen identiteit én volop ruimte voor lokaal ondernemerschap. Hierbij ondersteunen we ook met marketing. Wij bieden dus vooruitgang met gemak. De naam ‘GemaQ’ illustreert dat ten volle.”

Bron: Out.of.Home Shops

logo-gemaq.jpg