Horeca

Fabrikanten

Catering

Groothandels

Voedselaanbod moet ook in out-of-home gezonder

DEN HAAG – Onlangs kwamen experts van het RIVM en het Voedingscentrum met een dertigtal praktijkdeskundigen bijeen om te praten over verbetering van het voedselaanbod buitenshuis. De inspiratiesessie was onderdeel van de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV). De belangrijkste conclusie was dat maatwerk voor elke sector een belangrijke voorwaarde is door het specifieke speelveld van elke sector.

Gerard van Oosbree |

Het doel van de NAPV is om de samenstelling van bewerkte voedingsmiddelen zowel voor producten in winkels als voor consumptie buitenshuis  te verbeteren. Voor bewerkte producten in de winkels zijn er door het RIVM criteria ontwikkeld maar het is de vraag of die ook kunnen worden toegepast op het out-of-home aanbod. Belangrijke spelers hierin zijn de groothandels, naast horeca en catering. Het RIVM doet op dit moment onderzoek of de criteria voor consumentenproducten zijn toe te passen op groothandelsproducten.

Richtlijn
Het RIVM werkt ook aan een voorstel voor maaltijdcriteria en heeft samen met het Voedingscentrum al een eerste productgroepindeling gemaakt. Ook hier geldt dat er moet worden gekeken of dezelfde criteria toepasbaar zijn binnen producten uit de supermarkt en out-of-home. Binnen de laatste sector is verschuiving naar meer Schijf van Vijf-producten een belangrijk stap. Het Voedingscentrum kan daarin helpen met de Richtlijn Eetomgevingen waarbij out-of-home professionals een verbeterplan kunnen opstellen.

Voeding en klimaat
Productverbetering vindt al plaats in alle sectoren. Vermindering van zout en het introduceren van plantaardige eiwitten vinden hun weg naar de restaurants. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar gezondere voeding maar ook naar het klimaat. Maar er zijn ook uitdagingen. Er zijn onderlinge afspraken nodig over het gefaseerd starten met productgroepen en/of nutriënten. Het ministerie van VWS zal het proces blijven ondersteuning met het organiseren en ondersteunen van dit soort bijeenkomsten.

Bron: Out.of.Home Shops

salad-569156_1920.jpg