Bord met groenten.jpg

Wereld Natuur Fonds geeft Schijf van Vijf opfrisbeurt

ZEIST - Het Wereld Natuur Fonds Nederland (WWF-NL) heeft onderzoek laten doen naar gezond eten in ons land. Daaruit blijkt dat duurzaam en gezond eten binnen de draagkracht van de aarde mogelijk is als de richtlijnen van de Schijf van Vijf aangescherpt worden. Vaker plantaardig en lokaal eten kan bijdragen aan een voedselsysteem dat voldoende voedzaam eten biedt aan huidige en toekomstige generaties, wijst het onderzoek uit.

Nanja Pol |

Corné van Dooren, adviseur duurzame voedselconsumptie WWF-NL, zegt: “De manier waarop wij in Nederland eten is niet duurzaam: het draagt bij aan biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, vervuiling, ontbossing en overbevissing. De huidige officiële voedingsadviezen voor gezond eten houden hier nog onvoldoende rekening mee. We hebben daarom een onderzoek laten doen naar hoe een duurzaam menu in balans met natuur eruitziet. En de resultaten zijn positief.”

Update
De laatste update van de Schijf van Vijf met richtlijnen ‘goede voeding’ van de Gezondheidsraad, is acht jaar geleden geweest. Uit het onderzoek 'Gezond eten binnen de grenzen van één aarde’, dat WWF heeft laten uitvoeren, blijkt dat een vernieuwing van de richtlijnen noodzakelijk is om een vermindering van de impact van onze voedselconsumptie op natuur, milieu, klimaat en biodiversiteit te kunnen realiseren. De CO2-uitstoot van ons menu kan, zo concludeert het WWF naar aanleiding van het onderzoek, met 49% tot 83% (vrouwen versus mannen) dalen. En het totaal aan landbouwgrond kan met 48% tot 72% omlaag in vergelijking met wat nu nodig is voor de Nederlandse consumptie. Een aanpassing van ons menu in de toekomst kan zorgen voor het terugbrengen van biodiversiteitsverlies tussen de 55 en 84%.

Variatie
Resultaten uit het onderzoek tonen aan hoe aangescherpte voedingsrichtlijnen rekening houden met duurzaamheid zonder in te boeten op gezondheid. Een aangepast menu biedt een variatie aan voedingsmiddelen, waarin dierlijke producten mogen zitten, maar in een kleinere hoeveelheid dan in de aanbevolen huidige richtlijnen. In het onderzoek wordt  0,5 tot 2 keer vlees per week aanbevolen. Het eten van meer peulvruchten, noten en vleesvervangers zorgt hier voor compensatie. Melk en yoghurt kan worden teruggebracht naar1 tot 2 porties per dag, in plaats van de huidige 2 tot 3 keer. Brood- en volkoren graanproducten blijven een belangrijke bron van voedingsstoffen, samen met extra groenten en fruit met een lage milieu-impact, zo staat in het uitgebreide rapport van WWF-Nederland.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops