nature-3289812_1920.jpg

Fabrikanten

ACM start campagne ‘Groene Praatjes’

DEN HAAG - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start met de campagne ‘Groene Praatjes’. De campagne moet consumenten helpen met het beoordelen van duurzaamheidsclaims om zo terechte claims te onderscheiden van onterechte claims.

Redactie |

Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM: “Met vage of onterechte claims doen bedrijven zich duurzamer voor dan ze echt zijn. Consumenten worden beïnvloed door de claims die bedrijven doen. Om consumenten daarvan bewust te maken starten wij vandaag de campagne ‘Groene Praatjes’ via social media. Consumenten kunnen bedrijven bevragen op de onderbouwing van hun claims én bij ons melden.”

Sceptisch
Uit onderzoek dat de ACM heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Motivaction komt naar voren dat consumenten sceptisch reageren op duurzaamheidsclaims. Als claims specifieker en genuanceerder zijn geformuleerd vinden consumenten ze geloofwaardiger dan absolute en vage claims. Consumenten denken zelf dat zij onjuiste claims begrijpen, maar zijn soms te weinig kritisch op de inhoud van de claim. Bij onjuiste duurzaamheidsclaims kunnen consumenten misleid worden en onterecht denken een duurzamere keuze te maken.

Oneerlijke concurrentie
De ACM raadt consumenten aan bedrijven om uitleg te vragen over de duurzaamheidsclaims. Tevens vraagt het om claims van bedrijven te melden. Dat kan de autoriteit helpen om te beslissen welke claims worden onderzocht en aangepakt. Misleidende en onjuiste claims ziet de ACM als oneerlijke concurrentie tegenover bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid. Om bedrijven te laten stoppen met misleidende duurzaamheidsclaims kan de ACM boeten of dwangsommen inzetten.

Het volledige onderzoek van de ACM vind je hier.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops