cafe-959632_1920.jpg

Achtergrond

CBS: 1 op de 8 horecabedrijven ervaart schuldenlast als problematisch

DEN HAAG – In de horeca vindt meer dan 12 procent van de bedrijven hun schuldenlast problematisch. Dat is twee keer zo veel als gemiddeld in het bedrijfsleven (6 procent) en het hoogst van alle bedrijfstakken. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is er in de horeca meer onzekerheid over het voortbestaan van het bedrijf en zijn de verwachtingen voor 2024 minder positief.

Erica van der Valk |

Problematisch
Uit een enquête van het CBS blijkt dat iets meer dan 15 procent van de horecabedrijven de schuldenlast in 2023 zag toenemen. Vooral bedrijven in de logiesverstrekking, zoals hotels en verhuurders van vakantiehuizen, zagen een toename. Toch gaf het merendeel aan dat de last dragelijk is. Eet- en drinkgelegenheden vinden de schuldenlast juist vaker problematisch.

oordeel-schuldenlast-ver.jpeg Bron: CBS

Meer onzekerheid
Door de ongewenste schuldenlast zijn meer bedrijven onzeker over de continuïteit van hun bedrijf. Slechts 60 procent van de ondernemers verwacht nog minstens een jaar te bestaan. In andere bedrijfstakken ligt het gemiddelde op 73 procent. Daarnaast geeft 1 op de 3 ondernemers in de eet- en drinkgelegenheden aan geen inschatting te kunnen maken hoe lang hun bedrijf nog kan bestaan.

Verdubbeling faillissementen
In 2023 zijn tot en met november vooralsnog 254 horecabedrijven failliet verklaard. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van heel 2022, toen 134 bedrijven in de horeca failliet gingen. Tijdens de coronapandemie lag het aantal faillissementen op een laag niveau. Daarvoor, in 2019, gingen vrijwel evenveel horecabedrijven failliet als tot nu toe in 2023.

Minder investeringen
Ook voor de toekomst zijn horeca-ondernemers minder positief ingesteld dan andere bedrijfstakken. Zo verwacht slechts 3 procent van de ondernemers in de eet- en drinkgelegenheden een stijging van de omzet in 2024 ten opzichte van 2023. Bij het gemiddelde van alle bedrijfstakken ligt het saldo op iets meer dan 21 procent. Daarnaast verwachten deze ondernemers een daling van de investeringen in 2024.

Bron: Out.of.Home Shops

Lees meer over: