DEN HAAG – Er komt een prijsplafond op energie voor MKB-bedrijven. Per 1 januari komt er net zoals voor particulieren een lagere prijs tot een bepaald verbruik. Gebruik je als MKB-er meer, dan betaal je over de rest de marktprijs. Voor energie-intensieve bedrijven komt er een aparte regeling. De regelingen gelden in eerste instantie tot eind 2023.

Gerard van Oosbree |

De regelingen gelden alleen voor bedrijven die minder dan 250 werknemers hebben, een jaaromzet hebben van maximaal 50 miljoen euro, een jaarbalans van maximaal 43 miljoen euro en zijn ingeschreven in het KVK Handelsregister.

Kleinverbruik
Voor MKB-bedrijven die jaarlijks minder dan 5.000 M3 gas of 50.000 KWh elektriciteit gebruiken komt er een prijsplafond. Tot maximaal 1200 M3 gas en 2900 KWh elektriciteit komen er tarieven van € 1,45 per M3 en € 1,19 per KWh. Deze maatregel gaat in op 1 januari 2023. In november en december 2022 krijgen daarvoor in aanmerking komende MKB-bedrijven 190 euro korting op de energierekening.

Grootverbruik
Bedrijven die meer verbruiken dan 5.000 M3 gas of 50.000 KWh elektriciteit, en waar minimaal 12,5 procent van de omzet bestaat uit energiekosten, komen per 1 november in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Deze bedrijven krijgen een deel van het bedrag dat zij meer zijn gaan betalen voor energie teruggestort. Bedrijven die volgens het energiecontract meer dan € 1,19 per M3 gas en € 0,35 per KWh elektriciteit betalen, krijgen hier vijftig procent van terug tot een maximum van 160.000 euro.

Het is waarschijnlijk pas vanaf het tweede kwartaal 2023 mogelijk om TEK aan te vragen. Dat gaat via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bedrijven die moeite hebben die periode financieel te overbruggen kunnen bij de Belastingdienst uitstel van omzetbelasting en loonheffing aanvragen. De details en voorwaarden worden later bekend gemaakt.

Verduurzamen
Het kabinet komt ook met maatregelen om ondernemers te helpen met verduurzamen. Met de BMKB-Groen regeling staat de overheid tot maximaal 67,5 procent borg voor kredieten die worden aangevraagd om te verduurzamen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

bakery-1868925_1920.jpg