section1_page4_article12_1.jpg

Interview: Handhaving op Alcoholwet is onvoldoende

DEN HAAG - Meint Waterlander is de nieuwe directeur van Nederlandse Brouwers, de belangenbehartiger van de in Nederland gevestigde bierbrouwers. Hij prijst zich gelukkig dagelijks te mogen werken met gepassioneerde vakmensen, die altijd bezig zijn met innovatie en de ontwikkeling van nieuwe smaken. Zijn grote zorg? De antialcohollobby die pleit voor een totaalverbod. “Met zo’n rigide standpunt sta je met je rug naar de samenleving toe.”

Janneke Vermeulen |

Meint Waterlander is geen onbekende in de biersector. In de twee jaar hiervoor was hij woordvoerder en manager communicatie bij Nederlandse Brouwers en tevens bij de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS). In maart volgde hij Lucie Wigboldus op, die bijna vier jaar de rol van directeur van Vereniging Nederlandse Brouwers op zich nam. Ook in zijn nieuwe rol zal Waterlander verantwoordelijk blijven voor de woordvoering. “Mijn functie is nu natuurlijk wel veel breder dan voorheen. Zo voer ik veel gesprekken met partijen in de sector, ministeries en Kamerleden.” Het team van Nederlandse Brouwers bestaat uit vijf personen. “Maar we maken natuurlijk gebruik van een heel breed netwerk”, aldus Waterlander. We spreken met hem over verduurzaming, prijsverhogingen en het sneuvelen van de Alcoholtafel.

Wat trekt je zo aan in deze branche?
“Bier is een prachtig product. Het is lekker en staat voor gezelligheid en verbinding; als je verantwoord drinkt, heb je er alleen maar voordeel van. Bovendien wemelt het in deze branche van gepassioneerde mensen, dat valt me steeds opnieuw op. Brouwers zijn trots op hun product en dragen dat ook uit. Het zijn echt vakmensen die continu bezig zijn met innovatie en de ontwikkeling van nieuwe bieren en smaken. Ze kennen exact de eigenschappen van de ingrediënten waarmee ze werken en weten wat de potentie ervan is voor hun product. Erg mooi om te zien.”

Een actueel issue is de prijsverhoging die brouwers doorvoeren. Horecaondernemers reageren kritisch. Hoe staan jullie daartegenover?
“Wij gaan niet over de prijzen; dat is aan de marktpartijen zoals brouwers, horeca en retail. In z’n algemeenheid vind ik wel dat er meer gekeken mag worden naar wat er achter zo’n besluit schuilt. Het lijkt een beetje bij deze tijd te horen, maar er wordt te snel geroepen, geoordeeld en met een vinger naar anderen gewezen.”

Met welke uitdagingen heeft de branche momenteel te kampen?
“Een van de grootste uitdagingen is dat we te maken hebben met partijen vanuit verschillende hoeken – denk aan de gezondheidsfondsen – die in Den Haag en Brussel lobbyen tegen de alcoholbranche. Zij zien liever dat er geen druppel alcohol meer gedronken wordt. Volstrekt onnodig, want de meerderheid van de bierliefhebbers weet heel goed hoe ze verantwoord om moet gaan met bier. Bovendien sta je met zo’n rigide standpunt met je rug naar de samenleving toe. Veruit de meeste Nederlanders staan totaal niet achter een algeheel alcoholverbod, zij willen gewoon verantwoord kunnen genieten van een lekker glas bier.”

Vorig jaar is de stekker getrokken uit de Alcoholtafel, onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Wat vind je daarvan?
“Als we alcoholmisbruik terug willen dringen, moeten we dat samen aanpakken. Constructief met elkaar in gesprek blijven is essentieel om de maatregelen van het Preventieakkoord te laten slagen. Wat mij betreft is het dan ook ontzettend onverstandig om geen dialoog meer te voeren, ook als je het niet met elkaar eens bent en misschien nooit gaat worden. Wij zijn als biersector altijd voorstander geweest van de Alcoholtafel en van ons had deze tafel niet hoeven sneuvelen. Helaas willen sommige partijen niet meer met ons in gesprek. Dat geldt gelukkig niet voor staatssecretaris Van Ooijen; hij heeft aangegeven wel met de sector te willen blijven praten. Dat juichen we natuurlijk toe. En we hebben ons gecommitteerd aan de afspraken voor het Preventieakkoord, die blijven natuurlijk staan. Een van de maatregelen was bijvoorbeeld dat op billboards bij amateurvelden alleen nog maar reclame komt voor 0.0-bier. Die afspraak zijn we nagekomen.”

"Alcoholmisbruik is een zaak die we gezamenlijk moeten aanpakken"

Waarom blijkt samenwerking op dit thema dan toch zo ingewikkeld?
“Bepaalde partijen willen graag dat de gemaakte afspraken uit het Preventieakkoord – die staan voor 2040 – naar voren worden gehaald. Natuurlijk zijn we, als we zien dat bepaalde maatregelen niet werken, bereid om bij te sturen. Maar de discussie over het vervroegen van de doelstellingen vertroebelt alleen maar datgene waar het om draait, namelijk het tegengaan van alcoholmisbruik. Daar zouden we ons gezamenlijk op moeten richten.

Daarnaast zaten aan de Alcoholtafel ook partijen die, zoals ik al aangaf, willen inzetten op een totaalverbod van drank. Dergelijke voorstellen maken een gesprek onmogelijk. En we zien dat afspraken niet altijd nagekomen worden door andere partijen. De handhaving blijkt bijvoorbeeld onvoldoende. Het is aan de overheid te handhaven op de wet die voorschrijft dat er tot 18 jaar geen alcohol gedronken mag worden, maar die controle laat momenteel te wensen over.”

Aandacht voor duurzaamheid is een grote ontwikkeling in de hele food & beverage-branche. Hoe gaat de biersector daarmee om?
“Verduurzaming staat al lang op het prioriteitenlijstje van brouwers. Kijk bijvoorbeeld naar het bierflesje, dat is natuurlijk herbruikbaar en in de sector wordt altijd onderzocht hoe flesjes nóg vaker hergebruikt kunnen worden. Maar ook het transport van bier gebeurt steeds vaker met elektrisch vervoer, en het restafval van de productie – waaronder bierborstel – vindt meestal een nieuwe bestemming in bijvoorbeeld de agrarische sector. We zijn ook actief betrokken bij de invoering van statiegeld op blikjes, die per 1 april is ingegaan. Zo’n maatregel draagt natuurlijk enorm bij aan verduurzaming van de sector.”

Hoe gaan jullie de bierbranche bij de ambities ondersteunen?
“Het begint met goed luisteren. We zijn dus continu met brouwers in gesprek: waar lopen ze tegenaan en welke mogelijke knelpunten liggen in het verschiet? Belangrijk, want de wetgeving verandert immers ook geregeld. Uiteraard gaan we ook de dialoog aan met andere relevante partijen, zoals de horecasector en overheden. Uiteindelijk willen we als sector dat mensen verantwoord kunnen blijven genieten van ons prachtige product.”

Biermarkt terug op niveau 2019
De totale bierverkopen zijn in 2022 uitgekomen op nog slechts 0,5% onder het niveau van 2019, het jaar voor Covid. Vorig jaar werd er volgens Nederlandse Brouwers 12.248.491 hectoliter verkocht. In de horeca werd in 2022 97,5% meer bier verkocht dan in 2021, het jaar waarin nog coronamaatregelen golden. Fred Teeven, voorzitter van Nederlandse Brouwers: “Het is goed om vast te stellen dat de bierverkopen in de horeca zich zo snel hersteld hebben en weer terug zijn op het niveau van 2019. Veel horecaondernemers hebben te maken met personeelstekorten. We maken os daar zorgen over. Met KHN kijken we hoe we kunnen bijdragen om de horeca te promoten als een sector waar het leuk en gezellig werken is.”

Alcoholtafel
Afgelopen najaar werd na vier jaar de stekker getrokken uit de Alcoholtafel, een instrument om de doelen van het Nationaal Preventieakkoord te bereiken. Het doel van het initiatief was om problematisch en schadelijk alcoholgebruik onder jongeren, zwangeren en 55-plussers terug te dringen. Aan tafel zaten de alcoholsector, de overheid en gezondheidsorganisaties. De partijen werden het niet eens over de doelen en concrete maatregelen. Volgens staatssecretaris Van Ooijen van VWS viel het tempo waarin de maatregelen genomen werden tegen. Alle betrokken partijen hebben Van Ooijen individueel laten weten gecommitteerd te blijven aan de doelen van het Preventieakkoord.

Dit artikel verscheen eerder in Out.of.Home Shops. Abonneren? Klik hier.