gvo-240108-010.jpg Marijke Vuik, voorzitter KHN. Foto: Gerard van Oosbree / ONP

Horeca

KHN lanceert Fastservice Manifest

WOERDEN – De fastservice-werkgroep van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), bestaande uit zes fastfoodbedrijven, hebben samen een Fastservice Manifest opgesteld. Het manifest is een startpunt voor een langdurige bijdrage aan en gezondere voedselomgeving.

Redactie |

In het manifest zijn concrete ambities gedefinieerd over productsamenstelling, gevarieerd aanbod, kindermarketing, vestigingsbeleid en communicatie.  De zes bedrijven, McDonald’s Nederland, KFC, Domino’s, Bram Ladage, Kwalitaria en FHC Formulebeheer, zullen jaarlijks verantwoording afleggen over de voortgang van de beloften in het manifest. Door de handen ineen te slaan willen de bedrijven naast een langdurige bijdrage ook een stem in het debat en meewerken aan concrete stappen richting een gezondere voedselomgeving, om zo onderdeel te zijn van de oplossing.

Gezamenlijk
Een aantal bedrijven in de werkgroep hebben de afgelopen jaren al acties ondernomen door bijvoorbeeld de hoeveelheden zout en suiker te verminderen. Voor de anderen is het manifest het startpunt. KHN nodigt nadere bedrijven in de fastservice-branche uit zich aan te sluiten bij het manifest. “Al enkele jaren verrichten fastservice-bedrijven inspanningen op het gebied van een gezondere voedselomgeving”, zegt KHN-voorzitter Marijke Vuik. “Dat gebeurt alleen vaak onder de radar. Dit manifest gaat daar verandering in brengen. Daarnaast gaat het niet om woorden, maar om het daadwerkelijk boeken van vooruitgang op de ambities in het manifest. Dat doen de bedrijven op hun eigen manier, want ze verschillen in schaal en omvang. Maar het gezamenlijke startpunt is dat ze actief de handen ineenslaan om hun beloften waar te maken en jaarlijks gaan rapporteren over de resultaten die zijn geboekt."

KHN komt graag met de formerende politieke partijen in gesprek over het Fastservice manifest. Als er vanuit de partijen input komt, wordt het manifest nog beter. “We willen aan tafel met de formerende partijen. Aan hen vraag ik: betrek ons bij de verdere vormgeving van maatregelen die gaan over de gezondere voedselomgeving. Met gezamenlijke inspanning komen we verder en worden de ambities nóg beter. Wat als we samen met onze ketenpartners en de overheid kunnen werken aan een Preventieakkoord 2.0? Een aanpak waarin bedrijven de mogelijkheid hebben om zelf te innoveren en stappen te zetten en we elkaar motiveren om daadwerkelijk tot actie over te gaan”, stelt Vuik.

Bron: Out.of.Home Shops