Groothandels

Nieuwe cao voor de groothandels in groenten en fruit

ZOETERMEER – Medewerkers van groothandels in groente en fruit hebben een nieuwe cao. Dan zijn de bonden FNV Handel en RMU werknemers overeen gekomen met de werkgeversorganisatie Vereniging GroentenFruit Huis. Er zal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzoek worden ingediend om de cao algemeen verbindend te verklaren. De looptijd is van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024.

Gerard van Oosbree |

De afgelopen weken hebben leden van de vakbonden over het eindbod kunnen stemmen. De meerderheid van de leden stemde in met het bod en dat heeft geresulteerd in een nieuwe cao. In de nieuwe cao is afgesproken dat medewerkers per 1 januari 2023 een loonsverhoging krijgen van 155 euro bruto, per 1 juli 2023 25 euro bruto en op 1 januari 2024 nogmaals 155 euro bruto. De complete overeenstemming is hier te lezen op de webiste van GroentenFruit Huis.

Bron: Out.of.Home Shops

hanos-gekleurde-wortels-schap.jpg