Fabrikanten

Nieuwe commissarissen voor Heineken

AMSTERDAM – Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 20 april 2023 zal Heineken twee nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen voordragen voor een periode van vier jaar. Dat zijn Beatriz Pardo en Lodewijk Hijmans van den Bergh.

Gerard van Oosbree |

De Spaanse Beatriz Pardo is vice president general manager van Starbucks Reserve. Zij heeft veel ervaring in merkenstrategie, retailinnovatie en operaties. Zij heeft onder andere gewerkt bij Carrefour, Canelafoods en Monitor Deloitte.

De Nederlandse Lodewijk Hijmans van den Bergh is op dit moment voorzitter van de Raad van Commissarissen van BE Semiconductor Industries. Die functie zal hij in april 2023 neerleggen. Ook is hij lid van de RvC van ING en vice-voorzitter van de RvC van HAL Holdings. Hijmans van den Bergh is advocaat.

Op de aandeelhoudersvergadering zullen Michel de Carvalho en Rosemary Ripley worden voorgedragen voor verlenging van hun lidmaatschap van de RvC. Ingrid-Helen Arnold zal de Raad van Commissarissen verlaten.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

1920_2023heinekensbnominations.png