KHN: ‘Veel horecaondernemers vallen tussen wal en schip’

WOERDEN – Koninklijke Horeca Nederland concludeert aan de hand van een enquête onder horecaondernemers dat 90 procent van hen niet in aanmerking komt voor de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). KHN vraagt het kabinet om een verbetering van de TEK-regeling om te voorkomen dat veel horecaondernemers hun zaak moeten sluiten.

Het merendeel van de horecaondernemers heeft een kleinverbruikersaansluiting voor gas en elektriciteit en komt in aanmerking voor de TEK voor burgers en zakelijke kleinverbuikers. Door het hoge energieverbruik brengt deze regeling niet echt verlichting omdat de compensatie alleen geldt voor een klein gedeelte van het verbruik.

Energie-intensief
Om voor de TEK-regeling voor energie-intensieve bedrijven in aanmerking te komen zijn voor de meeste horecaondernemers de toetredingsdrempels te hoog. Uit de enquête blijkt dat 90 procent van de horecaondernemers door de dubbele drempel, minimaal 12,5 procent van de omzet en een minimum verbruik van 5000 kubieke meter gas of 50.000 kWh elektriciteit, niet voor deze regeling in aanmerking komen.

Aanpassing
KNH wil dat de TEK-regeling op een aantal punten wordt aangepast. Zo moet het minimale percentage van de omzet fors omlaag en ook de verbruiksminima. Voor ondernemers moet de meest gunstige van de twee TEK-regelingen gaan gelden. Als laatste wil KNH dat de regeling wordt toegepast op afzonderlijke locaties en niet op de totale onderneming.

Veel ondernemers moeten naast hoge energie- inkoop- en huurprijzen ook de coronabelastingschulden terugbetalen. KNH vreest dat als er niet wordt ingegrepen veel ondernemers de deuren niet alleen tijdelijk, maar definitief moeten sluiten.

De resultaten van de enquête is hier te vinden op de website van KNH.

Bron: Out.of.Home Shops