KvK: Meeste bedrijven zien toekomst positief in

UTRECHT – De Kamer van Koophandel (KvK) publiceert een analyse op basis van de Conjunctuurenquête Nederland, in samenwerking met het CBS. Hierin komt naar voren dat bedrijven voor het grootste deel positief zijn over de toekomst voor de komende twaalf maanden. Horecaondernemingen zien een positieve toekomst voor zich, mét financiering.

Over het algemeen zijn kleine bedrijven iets minder positief dan grotere bedrijven. Deze hebben ook meer behoefte aan financiering dan grotere bedrijven. “Denk hierbij aan groeifinanciering voor investeren in bedrijfsmiddelen en werkkapitaal voor voorraden en personeelskosten”, zegt KvK adviseur Angèle Magré.

Horeca
Kleine bedrijven stoppen in vergelijking met grotere bedrijven het meest met een schuld, het gaat echter om een relatief beperkt aantal bedrijven. In de horeca stoppen relatief het grootste aantal bedrijven zonder faillissement, maar met restschuld (0,4 procent). Voornamelijk horeca, delfstoffenwinning, vervoer en opslag, cultuur, sport en recreatie melden een positief vooruitzicht met financieringsbehoefte. “Een klein deel van de door beperkingen geraakte branches zoals horeca (3,7 procent) en cultuur, sport en recreatie (7,4 procent) is minder positief en heeft een financieringsbehoefte”, aldus de KvK.

Bron: Out.of.Home Shops