Drees van den Bosch neemt directeurschap over van Bob Hutten

Aanstaand directeur Hutten: 'Ik ga strategie bepalen én uitvoeren'

VEGHEL - Drees van den Bosch staat vanaf 1 januari aan het hoofd van culinair en gastvrijheidsdienstverlener Hutten. Na drie generaties Hutten is hij daarmee de eerste algemeen directeur van het bedrijf buiten de familie. Met Out.of.Home Shops bespreekt hij wat zijn ambities zijn.

Van den Bosch kwam Hutten in september 2019 binnen als innovatiemanager en denkt dat die functie hem veel hulp zal bieden bij zijn aanstaande rol: “In die zin dat ik altijd al gewend was om naar buiten te kijken: wat gebeurt er precies en hoe kunnen we daar het beste op reageren? Je bent dan niet zozeer bezig met de dagelijkse druk van de operatie en dat maakt het makkelijker om te kijken naar hoe je bepaalde dingen hebt georganiseerd. Juist vanuit die innovatierol kun je met iets meer afstand kijken naar de dagelijkse gang van zaken en zo heb ik me al een heel goed beeld kunnen vormen van hoe het er in dit bedrijf aan toegaat.”

Ontwikkeling
Hij heeft bijvoorbeeld al grote stappen gezet in het bepalen van de strategie van het bedrijf. Het zogenaamde Food & Beverage-beleid moest worden doorontwikkeld; een rol die bij uitstek was weggelegd voor Van den Bosch. “De strategie rondom eten en drinken - de kern van het bedrijf - moest toekomstbestendig worden gemaakt en er moest heel duidelijk beschreven worden waar Hutten precies voor staat. Er zijn vijf pijlers: smaakvol, aantrekkelijk, gezond, duurzaam en transparant. Voor elk onderdeel heb ik duidelijk beschreven: waar staan we voor? Hoe gezond is ons eten nou echt? Hoe meten we dat? En dan kun je je voorstellen dat daar vervolgens een heel traject van productontwikkeling en sanering achteraankomt. Zo namen we alle thema’s onder de loep, zoals diervriendelijkheid, CO2-uitstoot, maar ook sociale doelstellingen. Dat raakt het hart van Hutten.”

Sinds 1 september is bekend dat Van den Bosch algemeen directeur wordt bij Hutten. Sindsdien is hij betrokken bij en loopt hij mee met de directie, zodat hij zich goed kan voorbereiden op zijn aanstaande functie. Hij volgt immers een directeur op die 30 jaar aan het roer heeft gestaan. Hoe ziet hij dat voor zich? “Om te beginnen moet je de rol niet helemaal overschatten.

Want uiteindelijk heb je wel veel enorm betrokken samenwerkers, zoals wij ze noemen, om je heen. Dat is van hele grote waarde. Daarnaast moet je er een eigen draai aan geven. En dan is het van belang om duidelijk je eigen accenten te leggen, maar wel gebaseerd op het fundament van het bedrijf.”

DNA
Van den Bosch wordt dus niet aan zijn lot over gelaten en ook zal het contact met de huidige directeur Bob Hutten niet snel verminderen. “We hebben een schema afgesproken. Vanaf januari gaan we twee keer per maand overleggen, als aandeelhouder en directeur. Dat was eerst één persoon, maar nu hebben we afspraken over wat mijn mandaat is en wat die van de aandeelhouder. Bob blijft de founder en daarom hoop ik ook juist dat hij betrokken blijft. En over sommige zaken, waar we al over gesproken hebben, neem ik beslissingen vanaf 1 januari.”

Zelf heeft hij al bepaalde dingen in gedachten. “Hutten heeft een aantal hele belangrijke zaken in z’n DNA. Wij stellen geluk centraal. Of het nou gaat om het bieden van een lekkere maaltijd of een glimlach, en het liefst een combinatie, dat vinden wij belangrijk. Maar ook het geluk van onze medewerkers. We baseren dat op drie thema’s: duurzaamheid, sociaal en gezondheid. Die basis, die staat. Daar hoef ik dus ook niets aan te doen. Maar wat ik wel wil doen, is zorgen dat we de juiste strategische keuzes maken, zodat we uit de coronacrisis komen en daar vervolgens de juiste organisatie bij bouwen. Want het fundament van Hutten is heel erg goed en we kunnen ook heel veel. Mijn doel is eigenlijk om iets strategischer te kiezen waarvoor we ons gaan inzetten. Zo kunnen we daarna sneller vooruit.”

Crisis
Dit is van groot belang wil Hutten de gevolgen van corona overleven. Sinds maart heeft het bedrijf flink moeten schakelen. “Je moet zorgen dat je bedrijf continu blijft”, geeft de aanstaande directeur aan. “Daar bedoel ik mee dat je de organisatie moet herschikken en afschalen. Aan de ene kant is het lastig dat je mensen moet ontslaan, maar aan de andere kant betekent het juist wel dat je anderen aan het werk kunt houden en enige zekerheid biedt. Zo kom je een crisis weer uit.”

In een aantal maanden bleek de continuïteit op orde. Daarna kwam er ruimte om te kijken naar langetermijneffecten. De markt gaat veranderen en aan Van den Bosch is het daarmee de vraag wat Hutten daarin kan betekenen. “Op korte termijn zijn de veranderingen in de businesscatering bijvoorbeeld heel heftig, maar ook op langere termijn gaat dat zeker effect hebben.

Mensen zullen niet elke dag van 9 tot 5 achter hun bureau zitten. Als je naar je werk gaat, zal dat juist zijn om samen te komen; voor de beleving, teamwork. Dan is de rol van gastvrijheid, eten en lekkere koffie in z’n totaliteit veel belangrijker. De markt wordt wel kleiner, maar ik denk dat we daar heel goed invulling aan kunnen geven. Want ik ben ervan overtuigd dat wij de beste zijn in lekker eten maken en het ook mensen naar hun zin te maken. En dat ook nog eens op een verantwoorde manier.”

Mogelijkheden
Naast de continuïteit en het langetermijnverloop van de pandemie voor het bedrijf, was er nog een derde belangrijke factor die goed in het straatje van Van den Bosch paste om in te spelen op de veranderende wereld: het verkennen van nieuwe potentiële markten. Waren er nog mogelijkheden om verder omzet te creëren? Die bleken er zeker: “We zijn aan de gang gegaan met het rechtstreeks leveren van maaltijden aan consumenten. We produceren heel veel zelf in onze ambachtelijke keuken en in De Verspillingsfabriek. Dus in plaats van dat stil te laten vallen toen de bedrijfscatering wegviel, hebben we geprobeerd een nieuwe markt aan te snijden en nieuwe producten te creëren. Ook ook voor de retail, want die markt groeit natuurlijk enorm.”

Volgens het persbericht van de site van Hutten, koos Bob Hutten voor Van den Bosch om zijn ‘kwaliteit om visie om te zetten in strategie’. Van den Bosch klinkt trots als hij het over die vaardigheid heeft. “Ja, daar kan ik mezelf wel in vinden. Bijvoorbeeld uit de tijd dat ik mijn eigen bedrijf had. Ik was van jongs af aan al geïnteresseerd in het eten dat er op je bord ligt: waar komt het vandaan? Wat zit erachter? Het blijkt dat je je vaak verbaast over hoe het in elkaar zit als je het verhaal erachter hoort. Ik vond het bijvoorbeeld verbijsterend dat als ik met een teler uit de buurt praatte, hij vertelde dat zijn appels naar Scandinavië gingen, maar ik vervolgens in de supermarkt vijf kilometer verderop geen Nederlandse appel in de schappen zag liggen.

Dus daarmee creëerde ik de visie: ik, en mensen om me heen, willen lokale producten in de supermarkt. Het eerst testen is niet zo lastig, want het lukt makkelijk om bij één supermarkt een mooi houten schap met producten uit de buurt neer te zetten. Maar dat vervolgens opschalen en zorgen dat de producten landelijk in 300 tot 400 winkels komen te liggen en daarvoor de strategie bepalen, daar ligt mijn kracht. Ik kan daar goed over nadenken en dat vervolgens ook uitzetten in stappen, zodat je van A naar B komt.”

Anticiperen
Dit is volgens de aanstaande directeur precies wat Hutten nodig heeft. “Ik denk dat Hutten in de basis heel goed gepositioneerd is. We lossen maatschappelijke problemen op, met veel mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, met onze eigen ketens waarmee we onze eigen producten vermarkten. We hebben onze culinaire kracht, waarbij we enerzijds heel veel weten van ambacht en gezondheid, en aan de andere kant heel goed kunnen koken. Dus dat is in orde. Daar is ook vraag naar. Maar hoe vertalen we dat nu door naar uiteindelijk een hard groeiend, succesvol bedrijf dat aan al die vragen voldoet en blijft anticiperen op voortdurende veranderingen in de markt? Dat is een opdracht die je mij kunt geven.”