Inzicht in uitstoot en toekomstige belasting van CO2

Appèl doet mee aan onderzoek CO2-besparing

’S-HERTOGENBOSCH – Cateraar Appèl doet mee aan een onderzoek van het Klimaatplein en de Provincie Noord-Brabant naar CO2-besparing.

Met het onderzoek krijgt de cateraar inzicht in haar CO2-uitstoot en toekomstige CO2-belasting die daarmee gepaard gaat. Appèl wil naar aanleiding van de onderzoeksresultaten kijken hoe ze duurzamer en kostenbewuster kunnen omgaan met het energieverbruik.

“Met het onderzoek gaan we inzien wat een prijs van €60,- per ton CO2 betekent voor de eigen bedrijfsvoering. Die prijs is volgens onderzoek van de Wereldbank al nodig in het jaar 2020 om zo de klimaatdoelen van Parijs te halen. We krijgen inzicht in de huidige eigenlijke klimaatkosten en manieren om die kosten zo snel mogelijk naar beneden te brengen. Energiebesparing en duurzame opwekking zijn dan belangrijke maatregelen omdat die direct zorg dragen voor minder verbruik van fossiele brandstoffen”, laat de cateraar weten.

Bron: Out of Home Shops