CBS: kok is gevaarlijkste beroep

DEN HAAG – Geen beroep zo gevaarlijk als dat van kok, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die werd uitgevoerd door CBS en TNO in het laatste kwartaal van 2020.

De top 10 van gevaarlijke beroepen wordt aangevoerd door koks, waarvan 58,8 procent aangaf altijd of vaak gevaarlijk werk te verrichten. Hiermee laat de beroepsgroep vrachtwagenchauffeurs (56,8 procent), procesoperators en buschauffeurs en trambestuurders (beide 56,6 procent) en zelfs politie en brandweer achter zich (55,4 procent). Concreet hebben dus bijna 6 van de 10 koks laten weten vaak of altijd te maken te hebben met gevaarlijke situaties op het werk.

Ongevallen
Uit het onderzoek blijkt ook dat werknemers met een gevaarlijk beroep vaker een ongeval op het werk hebben met lichamelijk letsel of geestelijke schade. Het gaat om 9,3 procent van de mensen met een gevaarlijk beroep, tegenover 1 procent bij de mensen die nooit gevaarlijk werk doen. Als gevolg van het ongeval is het verzuim onder deze beroepsgroepen ook groter.

Bron: Out.of.Home Shops