FNV en KHN doen oproep aan kabinet: 'Open de horeca'

ALMERE – Samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vraagt Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) Horeca aandacht voor de psychosociale gevolgen van de coronacrisis bij horecamedewerkers. Dit naar aanleiding van de uitzichtloosheid waar de horeca mee te maken heeft.

‘Nu er voor de horeca opnieuw geen versoepelingen zijn aangekondigd, neemt de onzekerheid bij horecamedewerkers verder toe. De beperkingen en het gebrek aan toekomstperspectief lijden niet alleen tot onmacht, baanverlies en een voortdurende uitstroom van medewerkers, maar maken het voor de sector ook enorm lastig om mensen te blijven enthousiasmeren voor een baan in de horeca’, zo opent het bericht van FNV Horeca. Tezamen met KHN roepen zij het kabinet op om horecamedewerkers en de sector perspectief te bieden en de horeca per 26 januari te openen.

Versoepelingen
De verschillende lockdowns en gebrek aan transparantie zorgen ervoor dat horecaondernemers boos zijn en niet begrijpen dat er binnen de huidige versoepelingen geen ruimte voor de horeca is. Het gebrek aan perspectief zorgt voor frustratie en psychische druk bij ondernemers én medewerkers. FNV Horeca en KHN signaleren een groeiend gevoel van onmacht in de branche. Uit onderzoek van Knab komt naar voren dat één derde van de horeca-zzp’ers overweegt te stoppen met hun onderneming. Ondernemers zien dat de toenemende druk ervoor kan zorgen dat medewerkers de horecabranche de rug toekeren. KHN-directeur Dirk Beljaarts: “Horecaondernemers zien dat ook bij hun medewerkers de rek er uit is. Het onnodig dichthouden van een sector die juist voor een veilige ontmoetingsplek zorgt, heeft enorme gevolgen voor de (mentale) gezondheid en weerbaarheid van ondernemers, medewerkers én de samenleving als geheel. Het wordt tijd dat het kabinet het sociaal-maatschappelijk belang van de sector herkent. We gaan hierover graag met het nieuwe kabinet in gesprek.”

Uitstroom
De twee verenigingen slaan handen ineen om (verdere) uitstroom tegen te gaan. Verdere uitstroom van medewerkers kan herstel van de sector in gevaar brengen. Zij roepen het kabinet om per 26 januari versoepelingen door te voeren. FNV Horeca-bestuurder Edwin Vlek: “De afgelopen twee jaar hebben horecamedewerkers veel veerkracht getoond. Maar iets kan buigzaam zijn; als het buigen uiteindelijk te ver gaat, dan breekt het. En in die situatie verkeert de horeca op dit moment. Nog één klein zetje en de sector breekt. Voor het herstel van de sector is het van levensbelang dat het kabinet zo snel mogelijk versoepelt, zodat we de uitstroom van vakkrachten stoppen en vertrokken horecamedewerkers verleiden terug te keren.”

Bron: Out.of.Home Shops