Geen verplichte inzameling petflesjes | Out of Home Shops

Geen verplichte inzameling petflesjes

WOERDEN - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft een voorstel voor statiegeld op petflesjes voor frisdrank en water tot 1 liter ontwikkeld. In de horeca komt geen verplichting om deze petflesjes in te zamelen.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft zich de afgelopen tijd ingezet om ervoor te zorgen dat de horeca niet in het nieuwe voorstel wordt meegenomen. Uit onderzoek van KHN blijkt dat horecaondernemers veel problemen zien in het inzamelen van petflesjes. Wel vindt 69 procent van de ondervraagden het een goed plan om statiegeld in te voeren, maar de helft daarvan uit zijn zorgen over de uitvoering van dit voorstel. Belangrijkste argumenten van de ondernemers zijn ruimtegebrek (63 procent), problemen met hygiëne (41 procent) en extra personeelskosten (37 procent). Als er statiegeld wordt ingevoerd, dan is 63 procent van de horecaondernemers die petflesjes verkoopt, in staat om vrijwillig in te zamelen. Daar moet volgens hen wel een vergoeding tegenover staan.

Bijna de helft (45 procent) van de ondervraagden denkt de beslissing om petflesjes te blijven verkopen aan de consument over te laten. Bijna een derde (31 procent) van de horecaondernemers gaat blikjes verkopen als er statiegeld komt op de petflesjes. 11 procent geeft aan sowieso te stoppen met de verkoop van petflesjes. KHN heeft in haar onderzoek tevens gekeken naar de hoeveelheid petflesjes die de horecapunten. 61 procent van de ondervraagde ondernemers geeft aan dat het om minder dan 2000 flesjes per jaar gaat. Het zijn met name de kleine ondernemers die weinig van deze flesjes verkopen en niet de ruimte hebben om de lege flesjes op te slaan voor hergebruik.

Voorstel
KHN heeft het ministerie van I&W geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en is blij met het voorstel van het ministerie dat de horeca geen petflesjes met statiegeld hoeft in te zamelen. “Op basis van vrijwilligheid en een vergoeding lijken horecaondernemers die petflesjes verkopen, wel bereid om alsnog hieraan mee te werken. Het ministerie bekijkt nu of ze de resultaten meenemen in het definitieve voorstel dat mogelijk op 1 januari 2021 wordt ingevoerd”, aldus de brancheorganisatie.

Bron: Out.of.Home Shops