KHN ziet liquiditeitsproblemen bij ondernemers

‘Horeca kampt met uitdagingen’

NIEUWVEEN - We gaan zo snel mogelijk terug naar het oude normaal, als het aan Koninklijke Horeca Nederland ligt. De gevolgen van een lange lockdown en de nog geldende restricties maken het horecaondernemers op meerdere vlakken lastig. Out.of.Home Shops sprak erover met een woordvoerder van KHN.

Welke concrete uitdagingen brengt de gefaseerde opening van de horeca met zich mee voor ondernemers?
“Wij zien dat horecaondernemers kampen met verschillende uitdagingen, onder andere op het gebied van liquiditeit. We krijgen signalen dat ondernemers geen middelen hebben om volwaardig de zaak op te starten. Met het openen van de terrassen zijn natuurlijk weer opstartkosten gemoeid. Denk aan het inkopen van voorraad en het inhuren of aannemen van personeel. Dit kan in de praktijk betekenen dat zij niet operabel zijn en dus niet open hebben kunnen gaan of alleen open kunnen met een gereduceerd aanbod of personele bezetting. Het is niet exact in te schatten om hoeveel horecaondernemers het gaat, maar het feit dat de signalen ons bereiken wil zeggen dat het niet om een enkeling gaat; het is een breder probleem. Het late uitbetalen van overheidssteun draagt overigens ook niet bij aan de liquiditeit van ondernemers, dat moet sneller. Dat geldt ook voor de afwijzende reacties van banken op kredietaanvragen van ondernemers - ook dit draagt niet bij aan een gezonde liquiditeit voor de (her)opstart van ondernemingen.”

Tegen welke zaken lopen ondernemers nog meer aan?
“Er ligt ook een grote uitdaging als het gaat om personeel. Voor corona was er al sprake van een personeelstekort. Alle horecaondernemers hebben reikhalzend uitgekeken naar de dag waarop zij weer een bijzondere, gastvrije ervaring konden neerzetten met hun team. Met het vooruitzicht dat de horeca weer langzaam open kan deze zomer, signaleert KHN dat er vanuit het hele land een sterk toenemende vraag is naar nieuwe medewerkers. Echter een aanzienlijk deel van hen is uitgestroomd naar andere sectoren en die medewerkers krijg je niet zo snel meer terug. Daarom start KHN binnenkort een landelijke campagne.
Tenslotte: ondernemers willen natuurlijk hun gasten graag weer verwelkomen en hun medewerkers kijken er ook naar uit om weer aan de slag te gaan, maar onder de huidige restricties en met het slechte weer eerder in mei bleek het openen van de terrassen voor veel ondernemers niet rendabel.”

Wat verwachten jullie van leveranciers; is flexibiliteit extra belangrijk nu? En welke afspraken kunnen ondernemers maken met leveranciers?
“Naast het steunpakket vanuit de overheid pleiten we ook voor coulance van de kant van leveranciers en verhuurders. We adviseren ondernemers zelf afspraken te maken met leveranciers over betalingstermijnen, leveringen en bijvoorbeeld een huurverlaging of kwijtschelding. Uiteindelijk moeten we het allemaal samen doen. Als iedereen zijn bijdrage levert, dan kunnen we voorkomen dat er meer zaken om zullen vallen en ervoor zorgen dat er straks ook nog horeca is om van te genieten.”

Welke invloed gaat corona hebben op het prijsniveau in de horeca – gaat dat omhoog?
“We hebben geen signalen ontvangen dat ondernemers hun prijzen omhoog gooien na de heropening. KHN heeft geen inzicht in de prijsstelling vooraf - dat geeft het CBS achteraf, onder andere in of afgeleid van de inflatiecijfers. Elke ondernemer is vrij om de prijsstelling te bepalen op basis van zijn eigen calculaties, zoals dat altijd gaat. De meeste ondernemers zijn van mening dat de coronarekening niet bij de gasten neergelegd moet worden. De overheid heeft gekozen voor verplichte sluiting en het niet volledig compenseren van horecaondernemers. Die schade moet de overheid goedmaken, niet de consument.”

Ziet de menukaart er anders uit dan voor de sluiting?
“Elke ondernemer is vrij om zijn menukaart vorm te geven. Je ziet met de heropening van de terrassen bijvoorbeeld wel dat er nu in sommige gevallen nog met een kleinere kaart wordt gewerkt, omdat ondernemen met de huidige restricties niet rendabel is voor ondernemers.”

Naar verwachting zal de natte horeca pas als laatste openen. Welke mogelijkheden zien jullie om ook deze horeca zo snel mogelijk weer veilig te openen? Bijvoorbeeld de app die in ontwikkeling is en bewijs geeft van een negatieve test of een vaccinatie?
“De horeca kan én wil veilig open en de plannen en protocollen liggen hiervoor klaar. De horeca is dé huiskamer van de samenleving waar iedereen welkom is. Het is dan ook onacceptabel dat er mogelijk een extra barrière wordt opgeworpen voor een sector die eerder door het kabinet veilig bevonden is: een horecabezoek met sneltest is onbespreekbaar, merken wij. We moeten zo snel mogelijk terug naar het oude ‘normaal’ en niet onnodig een systeem van testen in stand willen houden.”

Bron: Out.of.Home Shops