Horecaomzet bijna weer terug op pre-corona niveau

DEN HAAG – De omzet in de horeca steeg in het derde kwartaal van dit jaar met 53,6 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat is volgens het Centraal Bureau voor Statistiek te danken aan de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen en toename van vakanties in eigen land.

De omzet was zo’n 15 procent hoger dan vorig jaar en lag hiermee bijna op het niveau van voor het uitbreken van COVID-19.

Hotels, restaurants, cafés
In het derde kwartaal steeg de omzet van logiesverstrekkers (onder andere hotels en vakantieparken) met 55,9 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Hierbij werd de omzet van hotels verdubbeld en bij overige logiesverstrekkers nam de omzet toe met 9,3 procent. Volgens het CBS is dit verschil zo groot doordat hotels in het tweede kwartaal zwaar te lijden hadden van de coronacrisis. Ook bij eet- en drinkgelegenheden is het verschil groot. De omzet van cafés nam met 89,9 procent toe en restaurants zagen de omzet met 73,2 procent stijgen. Deze branches konden sterk profiteren van de versoepelende maatregelen. De totale omzet van eet- en drinkgelegenheden steeg met 52,8 procent in vergelijking met het tweede kwartaal.

2020 en 2019
De omzet van de horeca was 14,9 procent hoger in het derde kwartaal van 2021 dan in hetzelfde kwartaal in 2020. Ten opzichte van 2019 was de omzet even groot. Het CBS schrijft het herstel toe aan de restaurants, fastfoodrestaurants en overige logiesverstrekking. Hotels bleven van alle horecabranches het verst verwijderd van het pre-coronaniveau. Vergeleken met het derde kwartaal in 2019 was de omzet bijna een kwart lager. De grootste omzetstijging in de horeca ten opzichte van 2020 was van kantines en catering, met 30,5 procent. De omzet was echter nog 14 procent lager dan hetzelfde kwartaal twee jaar eerder.

Bron: Out.of.Home Shops