Nederlandse les voor medewerker McDonald's | Out of Home Shops

Nederlandse les voor medewerker McDonald's

AMSTERDAM - McDonald’s Nederland gaat restaurantmedewerkers Nederlandse taalles aanbieden. Dit sluit aan bij de ambitie van het bedrijf om de arbeidsmarkt zo toegankelijk mogelijk te maken voor medewerkers door persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Met de Nederlandse taallessen wil McDonald’s haar werknemers helpen om zich zekerder te voelen op de werkvloer en hen handvatten geven om verder te groeien, zowel binnen als buiten McDonald’s. McDonald’s is de eerste restaurantketen in Nederland die op deze schaal taallessen aanbiedt aan haar medewerkers.

Online trainingsprogramma
Samen met Education First (EF) heeft McDonald’s een online trainingsprogramma ontwikkeld. Door in te loggen via smartphone, tablet of computer kunnen medewerkers binnen vijftien weken hun Nederlandse taalvaardigheid verbeteren. Naast de reguliere lessen zijn er ook huiswerkklassen waar theorie wordt omgezet in praktijk door middel van oefeningen zoals zelf een vlog maken of een essay schrijven. De taallessen zijn een nieuw onderdeel binnen de McDonald’s Academy waar sinds 2009 ruim 5.000 medewerkers een erkend mbo-diploma hebben behaald.

Bron: Out.of.Home Shops