Vakorganisaties en werkgevers tekenen nieuwe cao Contractcatering

AMSTERDAM - Vakorganisaties FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie tekenden samen met branchevereniging VOCC en de verzamelde werkgevers Sodexo, ISS, KCS en Compass Group het onderhandelingsresultaat van een nieuwe, eenjarige cao Contractcatering. Vanwege de grote impact van de coronacrisis in de cateringbranche gaan de lonen tot 1 april 2022 niet omhoog.

De overeenkomst loopt tot die tijd, met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021. Verschillende partijen zeggen deze periode te gebruiken voor pilots op het gebied van flexibiliteit en voor overleg over vernieuwing van de cao. Voor hen die nu dit onderhandelingsresultaat tekenden, meldt ISS dat het van groot belang is om in de huidige situatie - herstellend uit de coronacrisis en na de nodige reorganisaties - helderheid voor medewerkers en ondernemingsraden te bieden. Daarnaast willen zij hiermee, in een zekere rust, kunnen werken aan het vormgeven van de toekomst van de branche.

Terugvallen
Hoewel er tot 1 april 2022 sprake is van een nullijn, kunnen werknemers wel terug blijven vallen op een cao. Volgens ISS blijft een ander belangrijk uitgangspunt dat bij overnames het principe geldt ‘mens volgt werk’, wat betekent ‘medewerker volgt functie’. De bonden werken komende tijd mee aan pilots rond flexibiliteit en gaan het gesprek aan over vernieuwing van de cao. Een aantal werkgevers tekenden het onderhandelingsresultaat niet. De bonden en andere werkgevers betreuren dat. Zij roepen gezamenlijk deze werkgevers op om zich alsnog aan te sluiten en samen de toekomst van de sector en haar medewerkers vorm te geven.

Bron: Out.of.Home Shops