klein fruit.jpg

Catering

Samenwerking voor regeneratief Land van Vitam

DEN BOSCH – Vitam, Schevichoven Groeit!, Mertz kleinfruit en Beter Bij Ons zijn een partnerschap aangegaan. Deze partijen vinden dat er anders met voedsel dient te worden omgegaan en dat er beter samengewerkt moet worden met de natuur in plaats van tegen de natuur. Doel van deze samenwerking is om te kunnen bijdragen aan een betere leefwereld en de zichtbaarheid en toegankelijkheid van regeneratieve landbouwproducten.

Redactie |

Gerard Mertz van Mertz kleinfruit gaat op zijn land in Sint Geertruid in Zuid-Limburg voor Vitam een stuk van zijn landbouwareaal omschakelen naar regeneratief, het Land van Vitam. Mertz krijgt van Schevichoven Groeit! de agronomische ondersteuning. Bedrijfscateraar Vitam verwerkt de opbrengst van de oogst van klein fruit in het assortiment op de locaties in de omgeving van Maastricht. Beter Bij Ons faciliteert het logistieke proces via een bestelplatform, Streekproductenlijn en het elektrische transport naar de locaties. Dit bedrijf is de spil van de samenwerking.  

Synergie
De partners zeggen blij te zijn met deze samenwerking om zo samen een positieve impact te maken en te experimenteren. Door de synergie van de vier partners kan een bijdrage worden geleverd aan bodemherstel en biodiversiteit, aan cO2-reductie, koolstofvastlegging en nog gezondere groenten. Vitam kan op haar locaties regionale producten aanbieden uit een volledig transparante keten. Ook kan er een bijdrage worden geleverd aan het tegengaan van voedselverspilling, omdat Vitam de volledige teelt afneemt.

Natuurlijk evenwicht
Vitam, Schevichoven Groeit!, Mertz kleinfruit en Beter Bij Ons gaan het partnerschap aan voor minstens vijf jaar. Om de transitie succesvol te maken zijn afzetgaranties van Vitam nodig voor die termijn. Het kost namelijk vijf jaar om de bodem te herstellen en een natuurlijk evenwicht te creëren. Jeroen Plesman en Taco Blom van Schevichoven Groeit! zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een regeneratief plan en monitoring van het agronomische proces.

De eerste plantjes van Mertz kleinfruit zitten inmiddels in de grond. De eerste oogst wordt in juni verwacht. Beter Bij Ons kan het transport naar de Vitam-locaties verzorgen. Medewerkers van de restaurants krijgen vanuit Vitam begeleiding in het verwerken van de producten.

Bron: Out.of.Home Shops