Fabrikanten

Statiegeld op blikjes toch vanaf 1 januari 2023

ZWIJNDRECHT – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt vast aan 1 januari 2023 als datum voor de invoering van statiegeld op blikjes. Het Afvalfonds Verpakkingen (AV) berichtte op 17 juni dat voor de verpakkingsindustrie deze datum niet haalbaar was. De ILT legt daarom het AV en zestien producenten een voornemen tot last onder dwangsom (vLOD) op.

Gerard van Oosbree |

Het Afvalfonds Verpakkingen en de producenten en importeurs in de blik-industrie stellen dat het statiegeld op 1 april 2023 kan ingaan. Pas vanaf die datum kan het AV een landelijk dekkend innamesysteem voor blikjes garanderen. Er is volgens de organisatie onzekerheid over de levertijden van apparatuur en ICT-systemen.

Onzekerheid

Het AV geeft in een reactie aan dat het zich ervan bewust is dat ze niet aan de wettelijke ingangsdatum gaan voldoen. De organisatie wil voorkomen dat er geen statiegeld kan worden uitgekeerd op blikjes waarvoor wel statiegeld is betaald. Dat zou tot chaos in de winkels kunnen leiden en dat het consumentenvertrouwen in het systeem daardoor daalt.

In een kamerbrief geeft de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen aan de Tweede Kamer “uitermate teleurgesteld” te zijn. Zij verwacht dan ook dat de ingangsdatum gehaald gaat worden. De ILT gaat nu preventief handhaven door het opleggen van dwangsommen.

Zwerfvuil

Karin Visser, directeur toezicht en opsporing bij de ILT: “We zien het niet naleven van de nieuwe wet op ons afkomen. De betrokken partijen zijn vooraf ruim betrokken en geïnformeerd over de datum van 31 december 2022. Het is voor de samenleving belangrijk dat blikjes nu ook gerecycled worden, zodat we zwerfvuil tegengaan en samen werken aan de circulaire economie.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

bixabay_-blikje_afval_statiegeld.jpg