Fabrikanten

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling kijkt uit naar samenwerking met nieuwe kabinet

MEIERIJSTAD – Het verheugt Stichting Samen Tegen Voedselverspilling dat het nieuwe coalitieakkoord veel aanknopingspunten biedt voor een verspillingsvrij Nederland, door onder andere een betere aansluiting tussen klimaatbeleid en circulariteit, gebruik van reststromen in veevoer, het leveren van een grotere bijdrage van Sustainable Development Goals en het investeren in publiek-private samenwerking voor kennis en innovatie. Dat laat ze weten in een persbericht.

Renée Salome |

Het voorkomen van voedselverspilling is een van de meest effectieve oplossingen om de klimaatdoelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, kan de stichting niet vaak genoeg benadrukken. Ook heeft het een enorm effect op het behoud van biodiversiteit.

Ambitieus klimaatdoel
Het onlangs uitgekomen coalitieakkoord kondigt een ambitieus klimaatdoel aan voor de circulaire economie en een uitvoeringsprogramma. Samen Tegen Voedselverspilling pleit hier al langer voor. Zo wil de coalitie de transitie naar kringlooplandbouw voortzetten, onder andere met de verwerking van reststromen in veevoer. Iets waarvoor de stichting zich al een tijd inzet. Dat geldt ook voor de publiek-private samenwerking op het terrein van kennis en innovatie: het Circular Food Centre in Meierijstad geeft hier reeds een extra impuls aan. Alles bij elkaar ziet de stichting het nieuwe coalitieakkoord als ‘een mooie opstap voor een versnelling van onze op impact gerichte en bewezen aanpak, waar al meer dan 100 bedrijven (van grote retailers tot mkb-producenten tot tech-start-ups), overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zich aan hebben gecommitteerd’.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

voedselverspilling.png