beige-16875_1280.jpg

‘Verpact’ nieuwe organisatie verpakkingsketen

LEIDSCHENDAM – Onder de nieuwe naam ‘Verpact’ werken de Stichting Afvalfonds Verpakkingen, en uitvoeringsorganisaties Nedvang, KIDV en Nederland Schoon samen vanaf 1 januari 2024. De nieuwe organisatie is hiermee goed ingericht voor de toekomst met steeds scherpere vereisten voor producenten en importeurs van verpakte producten.

Redactie |

De organisatie richt zich op het behoud van schaarse Nederlandse grondstoffen. Het uiteindelijke doel is om in 2050 volledig circulair te verpakken. Hiermee wordt de milieu-impact ontlast alsook de grondstofafhankelijkheid van de economie. De missie, die zich richt op fossielvrije en biobased verpakkingen zonder microplastics en zwerfafval, komt overeen met die van de Nederlandse overheid.

Transitiebeweging
“De praktijk is even uitdagend als weerbarstig en vraagt nadrukkelijk om een krachtenbundeling op meerdere fronten”, aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van Verpact. “Uiteindelijk willen we naar een gesloten kringloop en dat is voor een relatief kleine organisatie een stevige maatschappelijke ambitie. Die kunnen we alleen waarmaken als alle relevante partijen in de keten zich hiervoor gezamenlijk inzetten. Het is onze taak de transitiebeweging zo groot mogelijk te maken én zoveel mogelijk partners te helpen om hieraan bij te dragen. We heten niet voor niets Verpact. Want alleen als we samen de schouders eronder zetten, halen we meer waarde uit grondstoffen.”


Gesloten verpakkingsketen
De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen (UPV) bepaalt dat Verpact wettelijk verantwoordelijk blijft voor het organiseren en financieren van de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Zwerfafval (campagnes van Nederland Schoon), het beheer van het statiegeldsysteem en de adviesrol over duurzaam verpakken vallen ook hieronder. Klein Lankhorst: “Onze wettelijke taak wordt steeds groter. Door samen te gaan in één organisatie werken we hier dagelijks aan met een team van zeer betrokken en gemotiveerde medewerkers en ruim 2400 partners uit de hele verpakkingsketen. Samen brengen we de circulaire economie voor verpakkingen elke dag een stapje dichterbij. Dit bevordert de werkgelegenheid en we kunnen grondstoffen behouden en waarde toevoegen. Dit draagt bij aan zowel een gezonde economie en arbeidsmarkt, als aan een schonere wereld en dat geeft mij veel voldoening.” 

Bron: Levensmiddelenkrant