restaurant-449952_1280.jpg

Onderzoek

CBS: Ondernemersvertrouwen blijft negatief

DEN HAAG – Ook aan het einde van het derde kwartaal van 2023 is het ondernemersvertrouwen negatief. Met -8,3 is het vrijwel onveranderd ten opzichte van een kwartaal eerder. In bijna alle bedrijfstakken is het vertrouwen onder ondernemers negatief en zijn de verwachtingen over inkooporders en investeringen lager dan een jaar geleden.

Nanja Pol |

Het ondernemersvertrouwen daalde eind 2021 en krabbelde dit jaar voorzichtig op, maar is nog steeds negatief. In de detailhandel staat de teller nu op -6, een kwartaal eerder was het -8,1. In de horeca is het vertrouwen gedaald naar -10,8, dat was eind april nog -7,7. In de sector bouwnijverheid is het vertrouwen weer een beetje gestegen, maar nog steeds bedroevend laag: van -32,3 eind april naar -24,5 in het derde kwartaal van 2023. 

Inkooporders
Veel bedrijfstakken hebben weinig vertrouwen in toekomstige inkooporders. Ook hier dus veel negatieve cijfers. Vorig jaar was er nog sprake van positiviteit bij de detailhandel. Toen was het cijfer 4,9. Dat is gedaald naar -3,4. In de horeca wordt nog steeds positief gekeken naar de toekomst. Sterker: het is de meest optimistische bedrijfstak van dit moment. Toch is ook hier sprake van een daling: van 19,4 in 2022 naar 8,9 nu. Van alle bedrijfstakken verwacht de autohandel en -reparatie de minste inkooporders. De verwachting was vorig jaar al negatief (-3,2), maar is nog verder gedaald naar -14,7. 

Investeringen
En dan de investeringen. De investeringsverwachtingen zijn over de hele linie sinds begin 2021 niet meer zo laag geweest. De verschillen zijn hier groot. In de detailhandel was en is die negatief: in juli 2022 was het -0,3, inmiddels is dat aangegroeid tot -3,7. Waar het een jaar geleden in de horeca nog 16,5 was is ook hier de verwachting tot onder het nulpunt gedaald: -7,9. In de meeste andere bedrijfstakken verwachten ondernemers nog wel een toename van de investeringen. Wel zijn de verwachtingen in veel gevallen gedaald.

Bron: Out.of.Home Shops