Fabrikanten

Consument betaalt na uitleg graag meer voor biologisch

EDE – Consumenten betalen graag wat meer voor biologische producten, als ze maar begrijpen wat de meerwaarde ervan is. Dat blijkt uit onderzoek van Future of Food Institute, in opdracht van brancheorganisatie voor de biologische sector Bionext.

Renée Salome |

Consumenten leggen de hogere prijs van biologische producten vaak negatief uit, blijkt uit het onderzoek. Wanneer zij echter uitleg krijgen over het waarom hiervan – een arbeidsintensievere en diervriendelijkere werkwijze – heeft 75 procent van de respondenten een positieve houding ten opzichte van biologische levensmiddelen gekregen, tegenover 52 procent van de controlegroep.

Meerwaarde
56 procent van de respondenten gaf aan geen goed beeld te hebben van het verschil tussen biologische en niet-biologische producten. Bionext concludeert hieruit dat er veel ruimte is voor het vergroten van de kennis van consumenten op dit vlak. Consumenten kiezen vooral voor biologische producten omdat er geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt (43 procent), goed met dieren wordt omgegaan (27 procent) en vanwege de afwezigheid van kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen (26 procent), kwam uit het onderzoek naar voren. Michaël Wilde, directeur van Bionext, vindt dat de hele keten aan de slag moet om de consument mee te nemen in de meerwaarde van biologische producten: “Zolang we niet uitleggen wat biologisch is, verandert er niets. Dat doen we al, maar dus nog niet genoeg. Dit onderzoek bevestigt dat we als sector nog beter en vaker moeten communiceren wat biologisch is.”
Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de Biokennisweek, die dit jaar online plaatsvindt van 10 tot en met 13 januari.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

vegetables-g8943ca2e8_1920.jpg