Compass Group scoort met sociaal ondernemen

AMSTERDAM – Compass Group is op het gebied van sociaal ondernemerschap gegroeid naar trede drie, de hoogst haalbare optie van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Het bedrijf zegt veel werk te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

De organisatie zegt bij voorkeur samen te werken met organisaties die dit ook doen of nastreven. “Daarmee leveren wij op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal inclusief ondernemen; een belangrijk thema in onze duurzaamheidsstrategie”, aldus Compass Group. Zij kiezen er bewust voor om producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties, dat stimuleert de keten en noemt men: ketenstimulering. De onderneming doet dat met de volgende reden: “Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe”.

People
Volgens het bedrijf is PSO expliciet gericht op de arbeidsparticipatie binnen de pijlen ‘people’ van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarbij gaat het om het bieden en vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat specifieke onderdeel binnen ‘people’ noemt men tegenwoordig ‘sociaal inclusief ondernemen’. “Wij zijn van mening dat iedereen een kans verdient op de arbeidsmarkt. Vanuit ons beleid zijn werkplekken gecreëerd voor een bovengemiddeld aantal personen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, vertelt HR adviseur personeelsmanager Nicole Moes.

Positie handhaven
Compass Group streeft ernaar de positie op de hoogste trede van de PSO-prestatieladder te handhaven. “Wij willen dit bereiken door actief banen te creëren voor deze doelgroep, bijvoorbeeld door samenwerkingen aan te gaan met diverse bureaus als Colour Kitchen. Daarnaast zullen wij actief gaan werven zodat wij nieuwe collega’s kunnen verwelkomen die behoren tot deze doelgroep” legt Moes uit.

Bron: Out.of.Home Shops