Ondernemers en formules moeten over op vernieuwd emballagesysteem voor plastic flessen

Statiegeld op kleine pet-flessen: de veranderingen op een rij

NIEUWVEEN - Vanaf juli 2021 komt er een nieuw statiegeldsysteem. Voor het inleveren van pet-flesjes kleiner dan een liter zullen consumenten 15 eurocent ontvangen. Het doel is om een half jaar later 90 procent van het totaal aantal plastic flessen in te zamelen. Wat verandert er precies voor ondernemers en wat zijn de bijkomende rechten en plichten?Out.of.Home Shops vroeg aan Statiegeld Nederland om de veranderingen uiteen te zetten.

 In diverse Europese landen, zoals Denemarken, Zweden en Estland, wordt al statiegeld berekend over kleine pet-flessen. Ook in Duitsland, waar zelfs 25 eurocent uitgekeerd wordt aan de consument die een flesje of blikje inlevert. Nederland staat inmiddels aan de voet van een uitbreiding en er wordt ook gespeculeerd over het inleveren van blikjes. Voorlopig houden wij het echter bij pet-flessen voor frisdranken en waters, die door de nieuwe regeling hopelijk een drastische vermindering van zwerfafval zal opleveren.
 
Een kleiner flesje gaat bij aankoop 15 eurocent meer kosten, die de consument na het inleveren weer terugkrijgt. “Het moet wel de moeite waard zijn om dat flesje weer in te leveren”, stelt een woordvoerder van Statiegeld Nederland. Dit is een nieuwe organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het nieuwe systeem, waarin CBL en FNLI vertegenwoordigd zijn. Statiegeld Nederland is daarmee het nieuwe contactpunt dat de taken van Stichting Retourverpakking Nederland (SRN) overneemt.
 

Verplichte innamepunten
Er zijn verschillende grote veranderingen die met de nieuwe regeling zullen gaan plaatsvinden. De eerste grote verandering is dat er meer ondernemingen verplicht worden om flessen in te nemen. Supermarkten groter dan 200 vierkante meter, maar ook treinstations met een bemand verkooppunt, bemande tankstations langs de snelweg en ook grotere cateringlocaties moeten eraan geloven. Daardoor zullen er in Nederland veel meer inzamelpunten voor consumenten beschikbaar komen: minimaal 12.000. Het blijkt dat op deze punten nu 88 procent van de flesjes wordt weggegooid.
Door het inzamelen krijgen de flessen een kans op een tweede, gerecyclede bestemming.

Vrijwillige innamepunten
Daarnaast blijven er 61.000 verkooppunten van pet-flessen over, die vrijwillig flesjes kunnen innemen. Dit is het geval bij kleine supermarkten, maar ook (sport)verenigingen, restaurants en (fast)foodketens behoren tot vrijwillige innamepunten. Zij mogen zelf bepalen of zij statiegeld aan de consument terugbetalen, of ervoor kiezen om het statiegeld te behouden als bijvoorbeeld een donatie aan de vereniging.

Inleversystemen
Ook komen op alle statiegeldverpakkingen nieuwe EAN-codes. Dit is noodzakelijk om deze te kunnen onderscheiden van oude en buitenlandse verpakkingen. De nieuwe labels hebben als herkenningspunt ook een nieuw statiegeldlogo. Vanaf april (grote pet-flessen) en juni (kleine pet-flessen) zullen de eerste producten met nieuwe labels op de markt komen.

Een tweede grote verandering is de manier waarop de flessen ingeleverd worden. Veelal zal men op locaties waar veel flessen retour komen, gebruikmaken van een Return Vending Machine (RVM). Innamepunten kunnen ook zelf gaan compacteren, waarbij de fles wordt platgedrukt. Dit scheelt enorm in vervoersvolume.

Bij kleinschaligere locaties kan verzameld worden via handmatige inname. Hierbij ontvangt de consument geen statiegeldbon, maar kan diegene het bedrag contant retour ontvangen bij de kassa of wordt het direct verrekend met een nieuwe aankoop. De flessen verzamelen kan in een zogenaamde ‘small bag’ of ‘big bag’. De ingenomen flessen worden later op een centrale locatie geteld om fraude te voorkomen.

Vergoeding
Ten slotte krijgen ondernemers en eigenaren te maken met een nieuwe vergoedings- en heffingsstructuur. Zo komt er voor verplichte innamepunten een nieuwe vergoedingsregeling voor inname en verwerking van de flessen.

“Zowel bij handmatige als machinale inname ontvangen de verplichte innamelocaties een kostenreflectieve vergoeding van Statiegeld Nederland. Tegenover het compacteren staat bijvoorbeeld een hogere vergoeding. Bij vrijwillige locaties is dit ook mogelijk wanneer de flessen met een RVM worden ingenomen. Voor meer informatie over de vergoeding per inname- en handelingsmethode en kanaal, kunnen locaties het beste contact opnemen met Statiegeld Nederland of hun brancheorganisatie”, aldus de woordvoerder. “Mochten retailers en ondernemers meer informatie willen, kunnen ze die vinden op de site of ons bereiken via info@statiegeldnederland.nl.”

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Out.of.Home Shops. Abonneren? Klik hier.