Horeca vraagt overheid om meer steun

DEN HAAG – Bij monde van FNV Horeca en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft de horeca het kabinet verzocht om de maatregelen te heroverwegen. De vertegenwoordigers zijn blij met de steunmaatregelen, maar verzoeken het kabinet deze niet af te bouwen, maar met aanvullingen te komen. “Er moet meer vergoed worden om ondernemers de wintermaanden door te helpen”, zo stelt KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

De verstuurde Kamerbrief over de aanvullingen op het steun- en herstelpakket en het persmoment van het Kabinet op 27 oktober, waren aanleiding voor FNV Horeca om met een reactie te komen. FNV Horeca zegt het onvoorstelbaar te vinden dat het Kabinet gisteravond aangeeft dat er nog te weinig resultaten zijn om conclusies uit te trekken, maar wel laat doorschemeren dat de horeca nog vier weken extra gesloten blijft.

Aanvullend op het derde steunpakket komt er een extra bijdrage via de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) van circa 2,75 procent van de omzetderving van eet- en drinkgelegenheden. Het is een eenmalige subsidie, die buiten de maximum van 90.000 euro van de TVL in het derde steunpakket valt. KHN stelt dankbaar te zijn voor de ca. 1,5 miljard euro aan uitgekeerde NOW-vergoeding (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid), maar merkt op dat ondernemers al minimaal 3,5 miljard aan eigen tegoeden in hun bedrijf hebben gestoken.

De aanvragen voor de NOW-3 en de TVL kunnen pas medio november worden ingediend. De eenmalige aanvulling op de TVL komt daar dan automatisch bovenop. Hoewel welkom én essentieel, duurt het volgens KHN te lang voordat er geld wordt uitgekeerd. “De meeste ondernemers zijn dusdanig hard geraakt dat er vaak geen liquiditeit meer is”, aldus Willemsen. “De pijn is nú; schuldeisers kloppen aan en de rekeningen en salarissen van oktober moeten betaald worden. Er moet meer vergoed worden én bovendien sneller.” KHN heeft dit meegegeven aan de Kamerleden voor het coronadebat van woensdag 28 oktober.

Afbouw NOW-3
Door onder andere de afbouw van de NOW-3, zullen horecawerkgevers met oplossingen komen om hun bedrijf overeind te houden. FNV Horeca bestuurder Edwin Vlek: “De overheid ziet het in deze steunmaatregelen bijna als iets vanzelfsprekends dat medewerkers ook hun portie moeten bijdragen, zoals het inleveren van uren, loon of genoegen nemen met geen of een lagere transitievergoeding.”

FNV Horeca verwacht dat vakkrachten, de medewerkers die op dit moment de horeca nog overeind houden, de sector massaal gaan verlaten. De uitstroom van vakkundige medewerkers naar andere sectoren zorgt ervoor dat nieuwe vakkrachten op korte termijn opgeleid moeten worden. Edwin Vlek: “We moeten juist deze mensen aan de sector binden en dat gaat met deze nieuwe steunmaatregelen niet lukken. We roepen de overheid op om de maatregelen juist verder aan te vullen en niet af te bouwen. 100 procent sluiting is 100 procent vergoeding.”

Extra aanvulling
In de aanvullende steunmaatregelen ziet KHN een deel van zelf ingebrachte punten uit het KHN-noodplan terug. Maar daarmee is lang niet alles ondervangen. KHN vindt de afbouw van financiële steunmaatregelen absoluut onverantwoord is en heeft daarom vier punten aan de Kamerleden meegegeven voor het debat van 28 oktober.

  • De toegangsdrempel voor het omzetverlies voor de TVL moet niet omhoog. De TVL-vergoeding moet naar 100 procent. Zonder een maximum.

  • De NOW-vergoeding moet weer terug naar maximaal 90 procent (in het derde steunpakket gaat dat naar 80 procent).

  • Voorkom dat werkgevers die het al zwaar genoeg hebben ook nog eens verplichte transitievergoedingen moeten betalen. Die transitievergoedingen moeten direct worden vergoed aan werknemers via het UWV.

  • Het kabinet heeft aangegeven om pas op 1 december aan te geven of zij de NOW steun daadwerkelijk afbouwt. Dit zorgt voor veel onrust bij ondernemers en vragen over bedrijfsbeëindiging. Kom nu al met duidelijkheid en perspectief.

Bron: Out.of.Home Shops