Marloes van der Have nieuwe CSR manager Sodexo

ROTTERDAM – Sodexo heeft Marloes van der Have aangesteld als corporate social responsibility manager. In deze rol zal ze invulling geeft aan Better Tomorrow, Sodexo’s wereldwijde programma gericht op duurzaamheid, gezondheid en sociale impact.

In hun duurzame strategie richt Sodexo zich onder andere op het realiseren van een circulaire bedrijfsvoering. In nauwe samenwerking met klanten wil het bedrijf tot circulaire kantooroplossingen komen. Dit kan bijvoorbeeld door klanten te helpen om bij de inzet van materialen vooraf de nieuwe vervolgbestemming te bepalen. Sodexo richt zich ook op energie- en CO2-reductie voor een duurzaam klimaat.

Van der Have: “Ik zie er ontzettend naar uit om samen met collega’s verder invulling te geven aan de wereldwijde duurzame ambities van Sodexo in Nederland. Als facilitair dienstverlener vervult Sodexo een sleutelrol om samen met haar klanten en ketenpartners de duurzame transitie te versnellen. Ik zal me daarbij vooral richten op duurzaam energiemanagement, circulair afvalbeheer, het creëren van een inclusieve werkomgeving en het verminderen van voedselverspilling in onze restaurants.”

Ze meent dat de kracht van Sodexo is dat het bedrijf zich door een breed palet aan dienstverlening samenwerkt met veel verschillende partners en klanten. “Om die reden kunnen we snel impact maken en een positieve bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen zoals vastgesteld door de VN. Voor ons ligt daarom de nadruk op samenwerking”, aldus Van der Have.

Bron: Out.of.Home Shops